Тамара Ангеловска: За мен изкуството е начин на живот

Коя е Тамара Ангеловска? Аз съм 23 годишно момиче, което е силно влюбено в изкуството. По какъв начин те вдъхновява изкуството? Изкуството за мен е начин на живот.Всеки ден се вдъхновявам от изкуството изразено в различна форма. Какво за теб е да бъдеш артист? Това за мен е от много важно значение.Всеки ден съм благодарна,... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑