Потокът или защо всеки един от нас е малък артист с четка в ръка?

За мен потока или вдъхновението е моят собствен ритъм на живота, който градя и създавам сама. Моето вдъхновение идва с моята муза, а тя се явява под светлината на моя собствен прожектор, а именно моето съзнание, което твори и създава пъстри пейзажи. Мен лично ме вдъхновяват различните видове изкуство. Рисуване, музика, театър, най-вече театралното изкуство!... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑